1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Hudební tvorba / 18. 2. 2015
Ceti

Úvahy / 5. 2. 2015
Obsah koloběhu

Když se řekne koloběh, většina lidí si představí nějaký časový cyklus, třeba týden, měsíc nebo rok. A tuhle mě k tomu napadl takový myšlenkový experiment.

Rok má zhruba 365 dní a bereme jej jako jeden cyklus. Jedním průběhem tohoto cyklu je jeden oběh Země kolem Slunce. Proto si rok můžeme představit jako kružnici s obvodem 365 dní (jednotky zde nehrají roli). Jakmile máme obvod kruhu, lze z něj odvodit jeho průměr, obsah, atd.

Můžeme tedy zkusit spočítat průměr roku. Je to € 365/\pi €. Průměr roku je tedy zhruba 116 dní a jeho obsah zhruba € \pi\cdot(365/(2\pi))^2 €, což je zhruba 10602 dní čtverečních. Netuším, jaký je význam čtverečních dní, ale pojďme do toho ještě ze srandy přimíchat základní matematický aparát obecné teorie relativity.

Ta nám (mimo jiné) zavádí tzv. geometrodynamickou soustavu jednotek, která umožňuje všechny vzdálenosti v časoprostorovém kontinuu měřit ve stejných jednotkách, a to v metrech. Den čtvereční lze převést na metr čtvereční vynásobením odpovídající konstantou. Jeden geometrodynamický metr odpovídá € c € sekundám. Má-li den přibližně 86400 sekund, je dlouhý zhruba € 2.59 \cdot 10^{13} € metrů.

Nyní se vrátíme k našemu roku. Po převedení do geometrodynamické soustavy je jeho rozměrový obsah € 9.5 \cdot 10^{20} € metrů čtverečních. A pak že nemáme na nic čas!

Hudební tvorba / 16. 1. 2015
Dyst

Trocha syntetiky, trocha zkreslení...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18