1 2 3 4 5 6 7 ... 38

Hudební tvorba / 3. 2. 2016 / Bambësch

Skladba inspirovaná lesem na severu města. Nechtěl jsem, aby zněla tak temně, ale co se dá dělat. Minimálně v noci to tam určitě trochu temnější je.

Programování / 1. 2. 2016 / Náhodné čtení a zápis binárních souborů v Javě

V dnešním příspěvku představím, jak v Javě číst a zapisovat binární soubory po blocích. To se může hodit například při stahování jednoho souboru po částech z více zdrojů. K tomuto účelu je vhodná třída SeekableByteChannel, kterou lze vytvořit tovární metodou Files.newByteChannel. Její nejdůležitější metody jsou:

 • position = přesune kurzor na zadanou pozici v souboru (udává se v bajtech)
 • read = naplní buffer bajty přečtenými ze souboru (od aktuální pozice až do rezervované délky bufferu)
 • write = zapíše celý obsah bufferu do souboru (od aktuální pozice až do délky bufferu)

A tady je ukázka jednoduché služby pro náhodný zápis bloků (chunků) binárních dat, která by se dala využít třeba v nějakém druhu jednoduchého torrent klienta:

 1. public class BasicInputOutputService {
 2.     private final Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());
 3.  
 4.     public byte[] readBinaryChunk(final Path path, final long fileSize, final int chunkIndex, final int chunkSize) throws ErrorReadingChunkException {
 5.         final long offset = calculateOffset(chunkIndex, chunkSize);
 6.         final int chunkSizeAdjusted = adjustChunkSize(offset, chunkSize, fileSize);
 7.         log.info("Reading bytes {} .. {} from {}...", offset, offset + chunkSizeAdjusted - 1, path);
 8.  
 9.         try (SeekableByteChannel channel = createReadableChannel(path)) {
 10.             final ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(chunkSizeAdjusted);
 11.             channel.position(offset);
 12.             channel.read(buffer);
 13.             return buffer.array();
 14.         } catch (final IOException e) {
 15.             log.error("Error while reading binary chunk.", e);
 16.             throw new ErrorReadingChunkException(path, offset, chunkSizeAdjusted, e);
 17.         }
 18.     }
 19.  
 20.     public void writeBinaryChunk(final Path path, final long fileSize, final int chunkIndex, final int chunkSize, final byte[] data) throws ErrorWritingChunkException {
 21.         final long offset = calculateOffset(chunkIndex, chunkSize);
 22.         final int chunkSizeAdjusted = adjustChunkSize(offset, chunkSize, fileSize);
 23.         log.info("Writing bytes {} .. {} to {}...", offset, offset + chunkSizeAdjusted - 1, path);
 24.  
 25.         try (SeekableByteChannel channel = createWritableChannel(path)) {
 26.             final ByteBuffer buffer = ByteBuffer.wrap(data, 0, chunkSizeAdjusted);
 27.             channel.position(offset);
 28.             channel.write(buffer);
 29.         } catch (final IOException e) {
 30.             log.error("Error while writing binary chunk.", e);
 31.             throw new ErrorWritingChunkException(path, offset, chunkSizeAdjusted, e);
 32.         }
 33.     }
 34.  
 35.     private SeekableByteChannel createWritableChannel(final Path path) throws IOException {
 36.         return Files.newByteChannel(path, StandardOpenOption.CREATE, StandardOpenOption.WRITE);
 37.     }
 38.  
 39.     private SeekableByteChannel createReadableChannel(final Path path) throws IOException {
 40.         return Files.newByteChannel(path, StandardOpenOption.READ);
 41.     }
 42.  
 43.     private int adjustChunkSize(final long offset, final int chunkSize, final long fileSize) {
 44.         if (offset + chunkSize > fileSize) {
 45.             // last chunk: its size must be truncated
 46.             return (int) (fileSize % chunkSize);
 47.         } else {
 48.             return chunkSize;
 49.         }
 50.     }
 51.  
 52.     private long calculateOffset(final int chunkIndex, final int chunkSize) {
 53.         return chunkIndex * chunkSize;
 54.     }
 55. }

Hudební tvorba / 18. 1. 2016 / Innovation

1 2 3 4 5 6 7 ... 38